Avís legal

L’ús d’aquest lloc web així com la qualitat dels serveis implica la lectura, comprensió i acceptació del present avís legal en benefici de l’usuari.

En compliment de l’establert en la llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’informa dels següents aspectes:

  • Gerent del lloc web: FINQUES BRISASOL, S.L. i CODASER 3000. S.L.
  • Direcció: AV. ANDORRA, 18, ESC. PLANTA BJ. 43840. SALOU. TARRAGONA.
  • Correu electrònic: brisasol@brisasol.com
  • NIF / CIF: B61612289 i B-43122795, respectivament.
  • El / la titular del despatx és JOAQUIM CRISTIÀ OLIVA, Administrador de finques, colegiado / a en el Iltre. Col.legi d’Administradors de Finques de TARRAGONA amb número de colegiat 781.
  • CODASER 3000, S.L. és un servei integral dedicat a la mediació d’assegurances, registrat al Registre de Mediadors d’Assegurances i Reassegurances, amb clau del Registre AJ0135

El Usuario accepta voluntària i expressament que l’ús del Lloc www.brisasol.com es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

En l’ús del Lloc www.brisasol.com, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducte que pugui danyar l’imatge, els interessos i els drets del lloc web o de tercers o que poguessin danyar-lo, inutilitzar-lo, sobrecarregar-lo, o impedir de qualsevol forma, l’ús normal del mateix.

Els continguts del lloc www.brisasol.com estan a disposició de l’usuari per FINQUES BRISASOL, S.L., així com per CODASER 3000, S.L. amb informació procedent tant de fonts pròpies com de tercers.

www.brisasol.com busca que els continguts siguin de l’major qualitat possible i estiguin raonablement actualitzats, però FINQUES BRISASOL, S.L. i CODASER, 3000, S.L. no garantixen la utilitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i / o actualitat dels Continguts.

Mitjançant aquestes condicions generals, no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el lloc www.brisasol.com ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció , reutilització, reenviament o l’utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, excepte en els casos en els quals estigui legalment permès o autoritzat pels titulars dels corresponents drets.

Aquestes condicions generals atenen la llei Espanyola.