Administració de comunitats

oficina central Brisasol comunidades

oficina central Brisasol comunidades

El nostre departament d’administració de comunitats s’ocupa de gestionar tots els aspectes que conformen la vida d’ una comunitat de propietaris. El nostre objectiu és aportar solucions per a qualsevol incidència que pugui sorgir en el dia a dia de la comunitat. Brisasol és líder i referent en el sector de l’Administració de Finques. Constituim i administrem finques en règim de propietat horitzontal, polígons industrials, urbanitzacions i juntes de conservació. El nostre servei d’Administració de Comunitats inclou, entre d’altres, en el control econòmic i administratiu del pressupost i les despeses, la gestió del manteniment preventiu i corrector de la finca i l’assessorament d’un equip d’experimentats professionals.

 • Gestió administrativa

  • Constitució i redacció dels estatuts de la comuitat
  • Convocatòria i assistència a les juntes de propietaris. Redacció i tramesa dels acords aprovats als propietaris. Ejecució dels acords aprovats per la Junta
  • Custòdia de documentació
  • Vetllar perquè els propietaris compleixin les seves obligacions i realitzar les advertències necessàries
  • Proposar la millor assegurança per la comunitat
  • Tramitació de sinistres
  • Inscripció al Registre de Protecció de Dades
  • Gestió i representació davant organismes oficials
  • Sol·licitud de pressupostos a diferents industrials i presentació dels mateixos a la Presidència de la Junta de Govern de la Comunitat
  • Mantenitment de la finca i assessorament en matèria de subvencions
  • Adoptar les mesures necessàries per les reparacions urgents
  • Seguiment i comprobació de les reparacions
  • Atenció Avaries 977.353.254 – (Dilluns a Divendres de 9h a 15h i de 16h a 19h)
   averias@brisasol.com – Només Whatsapp: 608.658.230
 • Gestió econòmica

  • Elaboració dels estats de comptes personalitzats
  • Confecció dels pressupostos i comptes anuals
  • Cobrament de rebuts i remeses bancàries
  • Control de morositat
  • Pagament de subministres i proveïdors

  Gestió fiscal i jurídica

  • Assessorament jurídic
  • Assessorament laboral i fiscal