Administració de comunitats

 • El nostre departament d’administració de comunitats s’ocupa de gestionar tots els aspectes que conformen la vida d’ una comunitat de propietaris. El nostre objectiu és aportar solucions per a qualsevol incidència que pugui sorgir en el dia a dia de la comunitat. Brisasol és líder i referent en el sector de l’Administració de Finques. Constituim i administrem finques en règim de propietat horitzontal, polígons industrials, urbanitzacions i juntes de conservació. El nostre servei d’Administració de Comunitats inclou, entre d’altres, en el control econòmic i administratiu del pressupost i les despeses, la gestió del manteniment preventiu i corrector de la finca i l’assessorament d’un equip d’experimentats professionals.

   

   

 • Demani pressupost per a administrar la seva comunitat

  Ompli aquest formulari i ens posarem en contacte amb vostè.
  1 Dades de contacte
  2 Localització de l'immoble
  3 Observacions

 • Gestió administrativa

  • Constitució i redacció dels estatuts de la comuitat
  • Convocatòria i assistència a les juntes de propietaris. Redacció i tramesa dels acords aprovats als propietaris. Ejecució dels acords aprovats per la Junta
  • Custòdia de documentació
  • Vetllar perquè els propietaris compleixin les seves obligacions i realitzar les advertències necessàries
  • Proposar la millor assegurança per la comunitat
  • Tramitació de sinistres
  • Inscripció al Registre de Protecció de Dades
  • Gestió i representació davant organismes oficials
  • Sol·licitud de pressupostos a diferents industrials i presentació dels mateixos a la Presidència de la Junta de Govern de la Comunitat
  • Mantenitment de la finca i assessorament en matèria de subvencions
  • Adoptar les mesures necessàries per les reparacions urgents
  • Seguiment i comprobació de les reparacions
  • Atenció Avaries 977.353.254 – (Dilluns a Divendres de 9h a 15h i de 16h a 19h)
   averias@brisasol.com – Només Whatsapp: 608.658.230
 • Gestió econòmica

  • Elaboració dels estats de comptes personalitzats
  • Confecció dels pressupostos i comptes anuals
  • Cobrament de rebuts i remeses bancàries
  • Control de morositat
  • Pagament de subministres i proveïdors

  Gestió fiscal i jurídica

  • Assessorament jurídic
  • Assessorament laboral i fiscal