Administració de lloguers i patrimonis

Brisasol Inmobiliaria

 • Gestió econòmica

  • Emissió i cobrament de rebuts
  • Control d’impagaments i reclamació extrajudicial
  • Confecció de liquidacions
  • Pagament de despeses
  • Gestió d’avals i garanties
  • Gestió administrativa
  • Negociació i confecció de contractes
  • Seguiment de l’aplicació i execució de clàusules contractuals
  • Confecció d’annexos i resolucions
  • Proposar les millors pòlisses d’assegurances
  • Comunicació de sinistres a la companyia asseguradora
  • Seguiment, actualització i liquidació, en cas de resolució contractual, de fiances, avals i altres garanties lliurades per l’arrendatari
  • Tràmit de cessió de la titularitat de comptadors
  • Gestió i liquidació d’impostos: IRPF IVA
 • Gestió comercial

  • Publicitat de l’immoble
  • Recerca i selecció d’inquilins

  Gestió de manteniment

  • Gestió d’incidències per reparacions, actuacions i adequacions ordinàries i extraordinàries dels immobles
  • Sol·licitud de pressupostos a industrials. Seguiment i comprobació de les reparacions