Política de privacitat – informació addicional

FINQUES Brisasol, S.L. considera que les dades dels usuaris registrats són de la major importància i per això es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i ha elaborat un Registre d’Activitats de tractament que recull les mesures destinades a protegir la confidencialitat de les dades de caràcter personal que obren en el seu poder, d’acord amb el Reglament Europeu de Protecció de dades.

 

INFORMACIÓ AMPLIADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del fitxer
Finques Brisasol, S.L.

Som una firma professional dedicada a l’administració de comunitats de propietaris.

L’entitat està participada per socis que pertanyen al Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona.

Per a qualsevol qüestió relacionada amb Protecció de Dades, pot contactar amb JOAN BORONAT PALLEJA, mitjançant el següent número de telèfon: 977.350.009.

Domicili del responsable
AV. ANDORRA, 18, ESC. 20 PLANTA BJ. 43840. SALOU. TARRAGONA

També pot contactar amb nosaltres per mitjà de la següent adreça de correu electrònic: lopd@brisasol.com.

Quines dades tractem?
Tractem les dades que ens heu facilitat, tenint en compte el tipus de servei que anem a donar, podem tractar dades de les següents categories:

  • DADES DE CARÀCTER IDENTIFICATIU
  • DADES ECONÒMIQUES / FINANCERES
  • DADES DE CIRCUSNTANCIAS PERSONALS I SOCIALS
  • DADES D’OCUPACIÓ

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
Tractaments realitzats en execució de contractes. Tractarem les seves dades per informar-los sobre la contractació de productes i serveis, per a la seva contractació, així com per mantenir i complir el contracte.

FINQUES BRISASOL, S.L. tracta les dades dels comuners en l’administració de les finques que han estat encomanades. També realitza el tractament de dades de les persones que intervenen en les operacions immobiliàries que gestiona.

CODASER 3000, S.L. tracta les dades dels seus clients amb la finalitat d’assessorar-los en la contractació d’assegurances.

Tractaments realitzats en base al seu consentiment. Haurà prestat el seu consentiment mitjançant caselles habilitades a l’efecte en el formulari mitjançant el qual ens envieu la vostra informació.

En aquest marc FINQUES BRISASOL, S.L. y CODASER 3000, S.L. tractaran les seves dades en el desenvolupament d’accions comercials generals i per oferir-li productes o serveis similars als que tingui contractats o sobre els quals ha sol·licitat informació.

Per quant temps conservem la seva informació?
En relació a les activitats desenvolupades per FINQUES BRISASOL, S.L., les seves dades seran conservades durant els següents terminis:

Tenint en compte que l’administració de comunitats és una activitat que es prolonga en el temps, tractarem la seva informació a mesura que continuem sent administradors de la seva comunitat.

Si deixéssim d’administrar la seva comunitat, conservarem els dades només durant els períodes en què es derivarà una responsabilitat per a la nostra signatura, d’acord amb el que estableix la legislació.

En quant a l’activitat immobiliària, en cas que intervingui en algun tipus de transacció, una vegada que hagi finalitzat la mateixa, conservarem la seva informació a efectes fiscals durant el termini de quatre anys i efectes de responsabilitats que podrien existir de tipus civil, durant un termini de cinc anys.

CODASER 3000, S.L. conserva les seves dades mentre segueixi en vigor la política objecte de contractació. Una vegada s’extingeix la mateixa, la seva informació serà guardada només durant els terminis que la normativa d’aplicació exigeix.

En el cas que ens hagués facilitat les seves dades autoritzant-nos el enviament de comunicacions comercials o es realitzin les mateixes per la nostra clientela, les seves dades seran conservades i tractats amb aquesta finalitat en tant que no exerceixi el seu dret de baixa, que se li lliurarà a cada enviament.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Les causes que legitimen a FINQUES BRISASOL, S.L. per al tractament es basa en dos supòsits:

  • Execució del contracte d’Administració de Finques.
  • Consentiment de l’afectat, necessari per a l’execució de la tramitació de les sol·licituds d’informació que s’ha pogut realitzar a través de la nostra pàgina web.

¿A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades que ens facilitem només podran ser objecte de cessió en els següents casos:

Circumstàncies en les que així ho exigeixi la Llei, bé per obligació fiscal, laboral o d’altra índole.

Comunicarem les seves dades a altres empreses del Grup Brisasol en cas que vostè, com a client del grup, realitzi la contractació d’algun dels productes que requereixin la intervenció d’altres entitats.

Com hem obtingut la teva informació?
Les dades als que tenim accés han estat recaptats directament de l’interessat o del seu representant legal.

No es tracta de dades procedents d’altres fonts ni empreses.

Quins són els teus drets quan ens facilita la teva informació?
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament o oposició, mitjançant escrit dirigit al domicili indicat anteriorment.
Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació sobre si en Lògica Legal estem tractant dades personals que els concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació dels dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, la informació ja no sigui necessària per a les finalitats recollides.

Els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest supòsit només es conservaran per l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. FINQUES BRISASOL, S.L i CODASER S.L. deixaran de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.